Strona główna » O projekcie

O projekcie

Projekt skierowany jest do uczniów technikum z klasami technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk (Polska), uczniów szkoły średniej zawodowej kształcących się w dziedzinie wychowania i tematyki socjalnej (Niemcy).

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów  z miejscami pamięci i wspomnień oraz zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych miejsc w ich przyszłej pracy. Młodzież niemiecka, przyszli wychowawcy, asystenci nauczycieli i opiekunowie młodzieży odkryją znaczenie miejsc pamięci w wychowaniu młodego człowieka i zapoznają się  z "pedagogiką miejsc pamięci". Młodzież polska będzie miała okazję samodzielnie - jako przyszli pracownicy branży turystycznej - zaplanować wycieczkę, zobaczyć dobre i złe przykłady bazy turystycznej wokół miejsc pamięci i zastanowić się nad empatią, którą powinien kierować się pracownik organizujący ruch turystyczny wokół tych miejsc.

Bardzo ważnym celem projektu jest również powtórzenie i poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu historii. Uczniowie podczas czterech krótkotrwałych wymian w obu krajach odwiedzą miejsca związane z II wojną światową i systemami totalitarnymi XX wieku.  Przez osobisty kontakt z miejscami pamięci młodzież będzie miała czas na osobistą refleksję. Pedagogika miejsc pamięci nabierze tutaj praktycznego znaczenia.

Podczas poznawania historii nie bez znaczenia jest poznanie działalności, postępowania, odczuć i przeżyć konkretnych ludzi.
W naszym projekcie uczniowie będą pracować nad postacią Janusza Korczaka (wycieczka po Warszawie śladami Janusza Korczaka, opracowanie jego koncepcji pedagogicznej i zapoznanie się z jego działalnością pedagogiczną i biografią).

Projekt przyczyni się również do rozwinięcia umiejętności językowych uczniów (język angielski i niemiecki), polepszenia stosunków polsko - niemieckich, zrewidowania uprzedzeń wobec siebie i kształtowania postawy otwartości wobec innych kultur.