Strona główna » Wspolpraca Szkol » Berlin Muzeum Muru Berlińskiego

Berlin Muzeum Muru Berlińskiego

W ostatnim dniu pobytu w stolicy Niemiec przybliżono nam powojenną historię Berlina. Przed południem zwiedziliśmy Centrum Dokumentacji Muru Berlińskiego przy Bernauer Straβe a wieczorem byliśmy w Muzeum Hohenschönhausen – byłym więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD – Stasi.

Miejsce Pamięci i Centrum Dokumentacji Muru Berlińskiego
Centrum znajduje się przy byłym pasie granicznym. Przed budynkiem widzieliśmy fragment berlińskiego muru wraz z wieżą wartowniczą i zachowanym pasem granicznym, tzw. „strefą śmierci” – obszarem, do którego nie wolno się było zbliżać. Mur berliński był jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. W budynku muzeum znajduje się wystawa, która ukazuje historię budowy muru w 1961 roku, sytuację panującą w podzielonym mieście oraz historię upadku muru i komunizmu we wschodniej Europie.

Znaleźliśmy też wystawę poświęconą polskiej Solidarności.

Z wieży budynku rozciąga się widok na zachowaną część obiektów granicznych.

Podział Niemiec i podział Berlina

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Niemcy i miasto Berlin, na mocy postanowień konferencji jałtańskiej, podzielono na 4 strefy okupacyjne, administrowane i kontrolowane przez USA, Wielką Brytanię, Francję i Związek Radziecki.

W roku 1949 utworzono dwa państwa niemieckie Niemiecką Republikę Federalną (NRF) i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD). Podobnie podzielono Berlin, na Wschodni i Zachodni.


Berlińczykom utrudniano życie w sztucznie podzielonym mieście. W latach 1948 – 1949 Sowieci zablokowali wszystkie drogi lądowe prowadzące do Berlina Zachodniego kontrolowanego przez aliantów. Blokadę tę mieszkańcy zachodniej części miasta przeżyli tylko dzięki „mostowi powietrznemu” (Luftbrücke) zorganizowanemu przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię.

Mur berliński

Mur zaczęto wznosić niespodziewanie w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku z polecenia rządu NRD. Miał on zakończyć ucieczki do Berlina Zachodniego. Berlińczycy byli przerażeni. W trakcie trwania budowy muru  wciąż dochodziło  do prób ucieczek,  między innymi przez okna z domów stojących na granicy.  Wkrótce zamurowano  również okna w tych domach, a po przesiedleniu mieszkańców, domy te zburzono. W 1963 roku Berlin Zachodni przemówieniu wypowiedział  on po niemiecku słynne do dzisiaj słowa: „Jestem berlińczykiem” (Ich bin ein Berliner). Stały się one ogólnie znanym antykomunistycznym hasłem.

Wielu mieszkańców NRD próbowało uciec do Berlina Zachodniego lub do Niemiec Zachodnich. Podczas prób ucieczki przy berlińskim murze zginęło co najmniej 136 osób. Dokładna liczba ofiar jest trudna do ustalenia. Wielu obywateli NRD stanęło przed sądami pod zarzutem próby ucieczki, za co w NRD groziła kara do 8 lat więzienia. W przypadku uszkadzania urządzeń granicznych zasądzano co najmniej 5 lat więzienia. Osobom pomagającym w ucieczce groziło nawet dożywocie.

Upadek muru
Mur został obalony 9 listopada 1989 roku. Przyczyniły się do tego masowe demonstracje pokojowe w „okresie przemian” (Wendezeit). Od tego momentu zjednoczenie Niemiec było już tylko kwestią czasu. 3 października 1990 roku, na mocy traktatu ratyfikowanego przez parlamenty RFN i NRD stało się ono faktem.

W dniach walki o zjednoczenie Niemiec otuchy dodawały demonstrantom wydarzenia w krajach bloku wschodniego, zwłaszcza działania Solidarności w Polsce.

Kaplica Pojednania
Przy muzeum znajduje się również Kaplica Pojednania. Otwarto ją w 2000 roku. W tym miejscu znajdował się niegdyś kościół Pojednania, który wysadzono w 1985 roku, gdyż znajdował się bezpośrednio w „strefie śmierci”. Po upadku muru na jego fundamentach wzniesiono Kaplicę Pojednania. W Kaplicy odbywają się regularnie nabożeństwa poświęcone pamięci ofiar muru.

 

Inne miejsca upamiętniające historię muru berlińskiego

East Side Gallery

Z długiego na około 156 km dawnego muru, do dzisiaj zachowało się 1300 metrów pokrytego malowidłami, rozciągającego się wzdłuż rzeki Szprewy nieopodal Bernauer Strasse.Tak zwana East Side Gallery pobudza do refleksji nad dawnym podziałem Niemiec.

Białe Krzyże na brzegu Sprewy w pobliżu Reichstagu

Mauermuseum przy Checkpoint Charlie

Stolica Niemiec zrobiła na nas ogromne wrażenie. Na pewno będziemy to miasto polecać naszym znajomym jako cel podróży np. na weekend. Sami też tu chętnie przyjedziemy jeszcze raz aby dokładniej przyjrzeć się miejscom związanym z historią muru berlińskiego.

Źródła

  • Marta Wąsowska, Malte Koppe, Ingrid Müller, „Niemieckie abc”, Poczdam,
  • Warszawa 2013
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_Berli%C5%84ski
  • http://www.visitberlin.de/pl/node/657596

 

During the last day of our visit in Berlin, we got to learn some post-war history of the German capital city. In the afternoon we visited The Museum of Berlin Wall in Bernauer Strasse. Next we spent the evening in Hohenschönhausen, a former prison of the East German Ministry of State Security- Stasi. The Museum of Berlin Wall In front of the building we saw a piece of the Berlin Wall with a barrier that included guard towers and a wide area later known as the “death strip”. The Berlin Wall is one of the best known symbols of Cold War and division of Germany. In the building there is an exhibition, that shows the history of the wall from 1961, the situation in the divided city, the fall of the wall and communism in eastern Europe. We have also found some information about Polish Solidarity. From the top of the building we saw the border and remaining objects.
The partitioning of Germany and Berlin After the end of World War II in Europe in 1945 (according to conference at Yalta) Germany and the city of Berlin were divided into four occupation zones, where each one was controlled by one of the four occupying Allied powers: the United States, the United Kingdom, France and the Soviet Union. In 1949 Germany was divided into The German Democratic Republic (East Germany) and Federal Republic of Germany (West Germany). Berlin was divided the same way. It wasn’t easy to live in a separated city. Within two years (1945-1946), political divisions increased between the Soviets and the other occupying powers. The Soviets blocked all the roads- nobody could enter that part of the city. The
United States, Great Britain and several other countries began a massive "airlift" (Luftbrücke), supplying West Berlin with food and other supplies. Many people from The German Democratic Republic wanted to escape to West Berlin or West Germany. A lot of them didn’t manage to escape – about 200 people were killed. About 75 000 of GDR citizens moving to West Germany were caught and accused of escaping. The Berlin Wall On August 13, 1961, the government of the German Democratic Republic began to build a barbed wire fence between East and West Berlin. The borders between the eastern and western sectors were blocked. East Germans were still trying to cross the border by jumping out of windows adjacent to the wall. At first the windows were covered up, but then the houses were destroyed. The official purpose of the Berlin Wall was to keep Western “fascists” from entering East Germany and undermining the socialist state. This way the Wall became the symbol of “Cold War”. In 1963 President John F. Kennedy visited West Belin to express his solidarity with all the citizens of the divided city. In an official speech he said in German “Ich bin ein Berliner”. This statement became a famous anticommunism slogan. This statement became a famous anticommunism slogan. The Fall of Berlin Wall People in Germany observed the situation in eastern Europe, especially in Poland – activity of Solidarity. Thanks to the peace demonstrations during “Wendezeit” the Wall was destroyed on November 9, 1989. The reunification of East and West Germany was made official on October 3,1990.
The Chapel of Reconciliation Next to the Berlin Wall Museum there is the Chapel of Reconciliation. The Chapel was dedicated in 2000. It was erected at the very same site where the Reconciliation Church once stood. In 1985, as the border grounds continued to be expanded, the East German government gave the order for the church to be blown up. After the Fall of the Wall the Chapel was situated on its foundations. Today, the Chapel serves as a place of memory of the victims of the Berlin Wall. The German capital impressed us very much. We will recommend our friends to visit the city, eg. for a weekend. We will also come there again to visit places connected with the history of Berlin Wall.

 

KE i NA nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w publikacji