Legionowo

W LEGIONOWIE
TEŻ BYŁO POWSTANIE!

 

Jednym z głównych zadań postawionych przez dowództwo oddziałom Armii Krajowej I Rejonu „Marianowo
Brzozów” (teren zbliżony do obecnego powiatu legionowskiego) było zablokowanie w chwili wybuchu
Powstania Warszawskiego szlaków kolejowych i drogowych prowadzących do Warszawy.

POCZĄTEK POWSTANIA
1 sierpnia 1944 r. około godziny 18:00 w pobliżu granicy Legionowa i Chotomowa patrol saperów sierż. Stanisława Czarmackiego ps. „Czort” rozłączył tory kolejowe i zaminował je. Doprowadziło to do wykolejenia niemieckiego wojskowego pociągu technicznego, do którego dołączony był również wagon sanitarny. Ostrzeliwana przez powstańców niemiecka załoga wycofała się w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego. Harcerze i harcerki z chotomowskich drużyn Szarych Szeregów przeprowadzili akcję przeniesienia sprzętu medycznego z wykolejonego wagonu sanitarnego do szpitali polowych w Chotomowie i Legionowie.

31 sierpnia 1944 r. od strony Nowego Dworu Mazowieckiego nadjechał niemiecki pociąg opancerzony z dwiema kompanami piechoty. Hitlerowcy zaatakowali pozycje powstańcze dowodzone przez por. Stefana Krasińskiego ps. „Kacper”. Utworzył się lokalny, kilkumetrowy front walk, rozciągający się od Olszewnicy do lasu Bagno. Po kilku godzinach ciężkich walk Niemcy wycofali się. Było to najpoważniejsze starcie w I Rejonie „Marianowo – Brzozów”. Utrzymanie bronionego odcinka powstańcy okupili śmiercią swego dowódcy i kilku żołnierzy, wielu zostało rannych.

Wobec wstrzymania ofensywy armii radzieckiej i koncentracji wojsk niemieckich w Jabłonnie, w trosce o bezpieczeństwo ludności cywilnej, dowódca I Rejonu ppłk Roman Kłoczkowski ps. Grosz 4 sierpnia 1944 r. ogłosił zakończenie walk na terenie miasta, częściową demobilizację wycofanie pozostałych oddziałów powstańczych do lasów.

 

MIEJSCA UPAMIĘTNIAJĄCE
POWSTANIE W LEGIONOWIE

Pomnik Polski Walczącej upamiętniający powstanie na terenie Legionowa zlokalizowany jest na rondzie Armii Krajowej .

Graffiti na legionowskich ulicach